Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 13 ’21

Utrecht is geen miljoenenstad en heeft dus helemaal geen metrolijn nodig, zegt deze economisch geograaf

pollUtrecht wil twee metrolijnen aanleggen, waarvan één lijn ondergronds door de binnenstad. Dit is nodig om de groeiende stad bereikbaar te houden. Economisch geograaf van de Universiteit Utrecht Ton van Rietbergen vindt dat een slecht plan.

Nog geen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur