Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
May 05 ’21

Zijn er onwaarschijnlijke antisterren in de Melkweg, of..?

Astronomie Veertien punten aan de hemel zijn aangewezen als mogelijke antisterren – sterren die bestaan uit antimaterie.

Het klinkt als sciencefiction – sterren die volledig bestaan uit antimaterie. Antimaterie is het perfecte tegenbeeld van materie. …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next