Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 08 ’21

Opinie: Nederlandse pensioenfondsen financieren ontbossing en daar kunnen en moeten ze iets aan doen

Nederlandse banken en pensioenfondsen faciliteren en investeren in de wereldwijde ontbossing, schrijven Simone Lovera, Kirsten Meijer en Hannah Mowat. De pensioensector is lui en zelfingenomen, schrijven Felix van Vugt (HU), Loek Spitz (HvA/HvA) en H…