Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Teun de Jong for Boerderij.nl
Jun 01 ’18

‘Boer beter betalen voordat toelagen omlaag gaan’

Eerst zorgen dat boeren een eerlijke prijs uit de markt kunnen halen, daarna kan er gesproken worden over vermindering van bedrijfstoelagen. Landbouwcommissaris Hogan doet een eerste aanzet, maar er is meer nodig, stelt Teun de Jong van de NAV.

Uit de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur