Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Lezers schrijven NRC over de ideologie van FvD, een cartoon, en de betekenis van de uil

Ook de afgelopen dagen reageerden lezers nog massaal op de verkiezingswinst van Forum voor Democratie vorige week, en op de verslaggeving erover. Een…