Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bram Vermeer for Technisch Weekblad
Feb 15 ’21

Boekrecensie Bill Gates: We moeten CO2 uitroeien als een ziekte

De coronacrisis leert ons dat we snel nieuwe technieken kunnen ontwikkelen. Dat is ook nodig voor de aanpak van de klimaatcrisis. Want met energiebesparing en groen gedrag redden we het niet, volgens Bill Gates.

Wat kunnen we leren uit de coronacrisis…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bram Vermeer

Installatie Journaal, Technisch Weekblad, Trouw