Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Henk Langenhuijsen for Brabants Dagblad
Apr 12 ’18

Janneke de Bijl winnares Camaretten — 'Eigenlijk ben ik net niet gezellig'

Janneke de Bijl (36) won vorig jaar cabaretfestival Cameretten in Rottterdam. De in Rosmalen opgegroeide De Bijl toert nu met mede-finalisten door het land. Ze werkt aan een eigen, avondvullend programma.

De finale van Cameretten won Janneke de Bijl m…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander