Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 15 ’22

Tobbedansen! Oldenzaal krijgt eigen Ter land, ter zee en in de lucht: ‘Johan Vlemmix is erbij!’

OLDENZAAL - ‘Te land, ter zee en in de lucht’ komt terug. En wel in Oldenzaal, compleet met katapult, schans, finishbel én (het kan niet op) Johan Vlemmix voor het startschot. Het programma mag dan niet meer op de buis zijn, de Tukkers komen op Het H…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Aileen Slot

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer