Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophie Witlox for NSMBL
Oct 06 ’18

16 dingen die je over iemand leert nadat je een jaar met diegene hebt gewoond - NSMBL

1. Aparte eetgewoontes // In het begin is dat soms nog iets wat je liever voor elkaar verbergt. Maar na een paar maanden weet je vaak wel dat je roomie het heerlijk vindt om bijvoorbeeld alles met sambal te eten of stiekem overal suiker overheen knal…

auteur

Get notified of new articles from this auteur