Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annerieke Goudappel for Vrij Nederland
Mar 04 ’20

Spelen met vuur: waarom Japan de olympische fakkel door stralingsgebied Fukushima laat reizen

De olympische fakkel reist dit voorjaar door Fukushima, waar negen jaar geleden de grootste kernramp ter wereld na Tsjernobyl plaatsvond. Onze Olympische Spelen zijn Wederopbouw Spelen, zeggen de organisatoren. Het zijn eerder Radioactieve Spelen, vi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur