Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Apr 24 ’21

Koningsspelen in Breda: eindelijk weer een feestje

KBS De Liniedoorn was één van de 30 Bredase basisscholen waar gisterochtend het spreekwoordelijke startschot werd gelost voor de jaarlijkse Koningsspelen. Zo'n 8400 kinderen werden weer gestimuleerd om te bewegen, al ging dat vanwege het coronavirus …

auteur

Get notified of new articles from this auteur