Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Benne Holwerda for Trouw
Nov 05 ’19

uitgelicht — Sportbestuurder, toon voorbeeldgedrag

Het is ronduit treurig dat de KNVB moet ingrijpen bij voetbalclubs door ze uit de competitie te zetten na geweldsincidenten (Trouw, 2 november). Eigenlijk zou een club deze problemen zelf moeten oplossen. In het artikel 'Hoe bannen we racisme uit de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur