Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sjoerd Mulder for Trouw
Nov 18 ’21

Is het terecht dat we het ongevaccineerde deel van de bevolking als één groep zien?

Maar kun je wel spreken van één groep ongevaccineerden? ‘We zijn het besef kwijtgeraakt dat niet iedereen denkt als de meerderheid.’

In het Theologisch Elftal reflecteren twee godgeleerden uit een poule van elf op de actualiteit. Lees hier eerdere afl…

auteur

Get notified of new articles from this auteur