Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Simon van den Berg for Het Parool
Oct 08 ’18

Een prachtig soort Hema-futurisme

jeugdtheater (6+) Robotje Door NTjong Gezien 6/10, De Krakeling Te zien 25/10, Meervaart; 27 en 28/10, De Krakeling

Op een verder leeg toneel staat een grote peul op pootjes. Er blijkt iets in te bewegen, een lichtje schijnt door een kier en al gauw g…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Simon van den Berg

BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Stentor