Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos van Dam for Marketingfacts
Jun 23 ’20

Hoe communiceer je levertijd als je geen 24-uurs levering kunt beloven?

Levertijd is een belangrijk onderwerp als het gaat over e-commerce. Alles wat we online bestellen moet op de een of andere manier vanuit de plek waar het vandaan komt bij jou worden thuisbezorgd. Nadat jij op de bestelknop drukt, wordt er achter de s…

auteur

Get notified of new articles from this auteur