Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Brieven 20/11/2019

Onderwijs

Meer dan arbeidskracht

„Vermoedelijk zal het onderwijs dichter tegen de arbeidsmarkt aan komen te liggen”, schrijft Louise O. Fresco in haar column van 18 november (Maar welk onderwijs willen we?, 18/11). Mij lijkt dit weer een stap verder in…