Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Geert Gunneweg for nrc.nl
Feb 27 ’22

Schijn van legitimatie

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te voorspellen hoe de oorlog gaat verlopen die Poetin nu begonnen is in Oekraïne. Het land wordt bezet en onder de duim gehouden. De huidige regering (de ‘nazistische junta’) wordt geliquideerd of gevangengezet e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur