Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van 't Einde for EenVandaag
May 20 ’21

Zelf een bouwproject opzetten voor betaalbare woningen? Deze mensen doen het samen

Op dit moment beheersen projectontwikkelaars en wooncorporaties de Nederlandse woningmarkt, maar genoeg betaalbare woningen bouwen is ze tot nu toe niet gelukt. Daarom trekken steeds meer mensen hun eigen plan en starten een wooncoöperatie.

Bij het ze…

auteur

Get notified of new articles from this auteur