Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rusland — Honderdduizenden Russen en Belarussen kampen net als Navalny met staatsterreur. Geef ze visa, publieke veroordelingen volstaan niet

Op 14 april 2021 werden in Moskou om zes uur 's ochtends vier student-redacteuren van hun bed gelicht. Politieagenten vielen de appartementen binnen van Natasja Tysjkevitsj, Alla Goetnikova, Armen Aramjan en Vladimir Metelkin voor een huiszoeking; de…