Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Bronzwaer for nrc.nl
Jun 21 ’21

Voormalig Facebook-bestuurder: ‘Mijn rijkdom voelt ongemakkelijk’

Ex-Facebook-bestuurder Belastingontwijking

Brian Boland werkte jaren in een topfunctie bij Facebook. Het maakte hem steenrijk. Nu pleit hij voor hogere belastingen voor de allerrijksten en bedrijven. „Ik zeg niet wat mijn belastingdruk is.”

Toen de Amerikaanse multimiljonair Brian Boland sa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur