Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne Bakker for Reporters Online
May 02 ’22

Citytrip Bazel – In de voetsporen van Erasmus

Hij werd in de 15e eeuw geboren in Rotterdam en was de eerste bestseller auteur van Europa. Hij woonde ruim 10 jaar in Bazel en ligt er voor altijd begraven. Welke sporen liet hij er achter?

Na het lezen van de indrukwekkende biografie Erasmus Dwarsde…

auteur

Get notified of new articles from this auteur