Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dorine Schenk for nrc.nl
Mar 12 ’21

Onweert het op sommige plekken meer dan elders?

Na een tropische dag barstte op een avond in juni het onweer los. Er waren toen opvallend veel blikseminslagen in de Gelderse Vallei. Waren er topografische factoren in het spel waardoor de bliksem juist daar tekeerging?

„Nee, als er afgelopen zomer v…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Dorine Schenk

Het Parool, NewScientist, Technisch Weekblad, nrc.next