Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arie de Heer for Reformatorisch Dagblad
Jul 07 ’20

„Onrechtsstaat” DDR moest niets van christenen hebben

Zelf groeide hij op in West-Duitsland. Maar wat zich achter het IJzeren Gordijn afspeelde, hield hem wel bezig. Sinds begin dit jaar leidt kerkhistoricus prof. dr. Christopher Spehr een onderzoek naar de discriminatie van christenen in de DDR.

Dat er …

auteur

Get notified of new articles from this auteur