Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Drie tips aan het college om de gemiste Maastunnel-kans recht te zetten — Opinie

Het ‘groenste college ooit’ heeft een schot voor open doel gemist. Ze hadden de heropening van de Maastunnel kunnen aangrijpen om het autoverkeer door de stad blijven te beperken, betogen Adriaan Korthuis en Emile van Rinsum. Drie manieren om dat als…