Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Samuel Peperkamp for Vrij Nederland
Dec 14 ’17

Extremisme bestrijden: deze filmmakers doen het met 'Echoes of IS'

Met de overname van Raqqa afgelopen oktober lijkt de nederlaag van IS in zicht. Maar met het onschadelijk maken van het kalifaat komt nog geen eind aan de terreur, zagen we aan de recente aanslagen in Egypte en Spanje. Andere terreurorganisaties, als…

auteur

Get notified of new articles from this auteur