Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Servaas van der Laan for Vastgoedmarkt
Jul 30 ’21

Silicon Valley’s complexe relatie met het kantoor

Vrijwel alle apps en tools om virtueel te werken komen uit Silicon Valley. Maar de bedenkers en bouwers van die apps maakten zelf lange dagen op kantoor. Dat gaat mogelijk veranderen.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Servaas van der Laan

Elsevier Weekblad, Vastgoedmarkt, Vers Beton, Villamedia