Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan Hensels for De Limburger
Jan 13 ’22

Zorgen en vragen over effecten voor Limburgse waterhuishouding na einde van bruinkoolwinning

Hebben de natuur en de landbouw in Limburg er mogelijk last van als de bruinkoolwinning vlak over de grens in 2030 stopt? Daarover leven vragen en zorgen bij onder meer natuurbeschermers en politici.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jan Hensels

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden