Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 25 ’17

Brief van de dag — Lesbisch of een alleenstaande moeder, is dat nu zo bijzonder?

'Een eigentijds kabinet (alleen wel een beetje wit)' (AD 21-10). Als ik, een man van 55 jaar, met mensen uit andere landen en culturen te maken heb, maak ik me altijd hard voor de tolerante maatschappij waarin wij in Nederland leven. Daarom voelde ik…

auteur

Get notified of new articles from this auteur