Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stéphanie Romans for De Tijd
Jul 26 ’21

Nieuw nationaal parket moet verkeer veiliger maken: 'Meer boetes en hogere pakkans'

Justitie verwacht de komende jaren extra verkeersboetes door de activering van trajectcontroles en de afschaffing van tolerantiemarges. Om die allemaal te verwerken komt er een nieuw parket voor verkeersveiligheid, specifiek voor afhandeling van verk…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stéphanie Romans

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden