Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 17 ’19

Overlevenden aanslag zochten hulp, maar vonden het niet

De nazorg voor overlevenden van terroristische aanslagen is de afgelopen jaren tekortgeschoten in Nederland, zeggen slachtoffers. Slachtofferhulp erkent dat de hulp de laatste jaren beter had gekund.

De Nederlandse Ferry Zandvliet, die de aanslag op d…

We found this article at:

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs