Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Antje Kuilboer-Noorman for Accountant.nl
Dec 12 ’18

Leiders lijden

Telkens weer valt mij het op. Door gebrek aan interne veiligheid en gezamenlijke trots is de krachteloosheid soms bijna voelbaar. Dit was niet alleen zichtbaar in de zaal ter plekke, maar ook opvallend in de reflecties nà de donderpreek van de minist…

auteur

Get notified of new articles from this auteur