Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Pieter Sabel, Laurens Verhagen for de Volkskrant
Jun 09 ’21

Android-gebruikers krijgen keuze uit meer zoekmachines bij nieuwe installatie

Nieuws, weetjes en verwijzingen naar wat de moeite waard is uit de wereld van tech, internet en gadgets, voor u bij elkaar geblogd door de specialisten van de Volkskrant.

Android-gebruikers krijgen keuze uit meer zoekmachines bij nieuwe installatie - …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs