Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarah Lamote for De Tijd
Jul 30 ’21

IJsfabrikant zet handel met door Israël bezette gebieden op scherp

Israël begint een wereldwijde lobbycampagne tegen Ben & Jerry’s. Het ijsbedrijf wil stoppen met de verkoop van ijs in de Israëlische nederzettingen en houdt voet bij stuk. ‘We zijn niet bang.’

Israël was vorige week in alle staten nadat het Amerikaans…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Sarah Lamote

De Groene Amsterdammer, De Tijd, Knack, L'echo