Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 03 ’21

Indrukwekkend: Avelgemse stier Ronaldo breekt gewichtsrecord — Bij een landbouwer in Avelgem loopt momenteel een stier rond van maar liefst 1.633 kilo. Daarmee doet hij het 200 kilogram beter dan de vorige recordhouder van het witblauwe ras. Het is een indrukwekkend dier, 5 jaar oud, en de stier kreeg destijds de naam Ronaldo.

De zwaarste inwoner van Avelgem is ongetwijfeld Ronaldo Vanscheldemeersch. Geen gewone jongen, die witblauwe stier: hij weegt 1.633 kilogram. Hij is de zoon van de runderen Ultimo en Raquette, en is geboren op 7 oktober 2015. Zijn geboortegewicht van…