Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Trix Jacobs for NSMBL
Dec 31 ’19

Een maand zonder alcohol - dit onverwachte voordeel brengt het met zich mee

Ja ja ja, we weten het: alcohol is slecht voor je. Helaas doen we nu eenmaal niet altijd dingen die even goed en gezond zijn voor ons kostbare lichaam. Grote kans dat jij op zijn minst een aantal dagen in de week of maand aan de alcohol zit. Ontzette…

auteur

Get notified of new articles from this auteur