Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijs Neirynck for Focus|wtv
Dec 09 ’20

18 transmigranten opgepakt op Oostendse luchthaven — Op de luchthaven van Oostende zijn 18 vluchtelingen opgepakt. Allemaal mensen uit Eritrea.

Het is volgens de politie lang geleden dat er zoveel transmigranten zijn aangetroffen op de luchthaven. De politie gaat 's nachts dan ook wat vaker controleren in de buurt van de luchthaven. Ze wil vermijden dat die de nieuwe hotspot wordt voor vluch…

auteur

Get notified of new articles from this auteur