Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Vennink for de Volkskrant
Jan 12 ’22

Uitgelicht — In Parijs in de Oeral staat de 'Eiffeltoren' voor verlangen

Aan de Russisch-Kazachse grens staat een replica van de Eiffeltoren. Fotograaf Sergej Stroitelev legt de metafoor achter het bouwwerk vast.

ot 2005 hadden de inwoners van Parijs nog nooit met eigen ogen de Eiffeltoren gezien. Dus toen hun gemeente dat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur