Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 01 ’20

Workum: terug naar de natuur van Jopie

Jopie Huisman werd beroemd met schilderijen van vodden en lorren. Zijn grote liefde voor de natuur blijft vaak onderbelicht. De expositie WaterWereld zoomt in op het Friese waterlandschap.

Links heeft een boer zijn hooibalen in groen plastic hoog opge…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Annemarie Bergfeld

Dagblad van het Noorden, De Reisjournalist, Leeuwarder Courant, PlusOnline