Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophia van den Hoek for de Volkskrant
Sep 06 ’19

Waarom blijven kinderen in warme landen tot zo laat wakker en hebben ze geen chronisch slaaptekort?

Laat op de avond zijn kleine kinderen in Zuid-Europese landen als Spanje nog ­buiten, terwijl die in Nederland al uren op bed liggen. Zijn die Spaanse kinderen dan niet ­doodmoe op school de volgende dag?

Iedere toerist in Zuid-Europese landen als Spa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur