Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 17 ’17

‘Afschaffen dividendbelasting is aanzet tot een neerwaartse spiraal’

'Belangen van multinational en burger liggen in tweestrijd'

Niet in de verkiezingsprogramma’s, wel in het nieuwe regeerakkoord. De vezels van Rutte zeggen dat de dividendbelasting afgeschaft moet worden, hij is namelijk bang dat grote bedrijven uit Ne…