Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos van der Lint for De Groene Amsterdammer
Aug 25 ’21

De laatste sanseveria

Ons denken over het landschap, natuur en voeding weerspiegelt de staat van onze wereld. Kunstenaars kweken een historisch beladen tuin, leggen een voedselbos aan of geven de planten water in een tropische kas.

Manhattan, mei 1982. Op een braakliggend …

auteur

Get notified of new articles from this auteur