Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sophia van den Hoek for de Volkskrant
Aug 31 ’19

Apps — Zwangerschap, daar is nog geen app voor

Ovulatie-apps, die bijhouden wanneer een vrouw vruchtbaar is, zijn razend populair. Wetenschappers zien er het nut niet van in of raden ze zelfs af.

Apps die je menstruatie bijhouden en je zeggen op welke dagen je zwanger kunt worden, de 'stores' van …

auteur

Get notified of new articles from this auteur