Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex Zaragoza for Vice
Jun 26 ’19

Niemand is goed genoeg om voor Beyoncé te werken, ook jij niet

Op Twitter werd een wedstrijdje gehouden wie het meest van Beyoncé wist – de winnaar zou haar ‘persoonlijke assistent’ worden.

Afgelopen weekend begon twittergebruiker @CORNYASSBITCH een draadje dat flink werd opgepakt door Beyoncé-fans (de ‘BeyHive’,…

auteur

Get notified of new articles from this auteur