Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 05 ’20

Het Woudagemaal is een grote krachtpatser in Lemmer

Dreigt Friesland onder te lopen? Binnen een halve dag is het historische Woudagemaal paraat om bij te springen, en uit te slaan. In oktober wordt deze reservist honderd.

Het is niet dat hij niet opvallend is, toch straalt het gebouw van rode baksteen …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Annemarie Bergfeld

Dagblad van het Noorden, De Reisjournalist, Leeuwarder Courant, PlusOnline