Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Benny Ruff for De Telegraaf
Sep 16 ’21

Zwemmen met Maarten van der Weijden: ’Dat wordt een hele uitdaging voor hem’

Van der Weijden is bij de oudste zwemclub van Europa aanwezig, omdat hij meedoet aan de zwemvierdaagse die plaatsvindt in het Bijlmer Sportcentrum, de thuisbasis van Konaz 1870. „De Zwemvierdaagse wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Amsterd…

auteur

Get notified of new articles from this auteur