Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Klára Dobrev of Péter Márki-Zay: zij of hij neemt het volgend jaar op tegen premier Viktor Orbán in Hongarije

In Hongarije kiest de verenigde oppositie dit weekend een kandidaat om het tegen premier Viktor Orbán op te nemen bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar en mogelijk zijn plek in te nemen. Twee namen zijn nog in de running: Klára Dobrev en Pét…