Artikel

Caspar Delissen voor Binnenlands Bestuur
ma. 23 apr. ’18

Het ophangen van hoogspanningskabels is geen bouwactiviteit in de zin van de Wabo (en is dit ook nooit geweest)!

Het ophangen van hoogspanningsleidingen (in de hieronder besproken uitspraken wordt gesproken van hoogspanningsleidingen in plaats van -kabels) is niet aan te merken als een bouwactiviteit in de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van…

auteur

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteur

versie master.adbfd3f · production modus · 3 dagen geleden uitgebracht