Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stephen Roach for De Tijd
May 29 ’19

Toen kastijdden de VS Japan, nu China

De handelsoorlog van president Donald Trump met China heeft veel weg van een remake van het conflict van 30 jaar geleden met Japan. Al kan deze blockbuster anders eindigen.

'Als landen toelaten dat Amerikaanse producten worden gekopieerd, wordt onze t…

auteur

Get notified of new articles from this auteur