Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

A Quattro Mani for Reporters Online
Oct 21 ’21

Verraad als daad van liefde. Recensie van ‘Een vriendschap’ van Silvia Avallone

"En toen moest ik ook dat inzien: dat je niet kunt leven, niet kunt groeien, zonder een verkeerde vriendschap mee te maken." Die conclusie trekt althans Elisa, de hoofdpersoon van Silvia Avallones nieuwe roman Een vriendschap. Veel mensen zullen het …

auteur

Get notified of new articles from this auteur