Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Carola Kloos for nrc.nl
May 03 ’22

De dader deed het

De vrouwen die zich slachtoffer vinden van een platte grap, voelen zich aangetast in hun eer. Wellicht kunnen we beter het woord ‘eerbaarheid’ gebruiken. De verdediging van je eer wordt bij ons vervangen door de verdediging van je fatsoen. De nieuwe …

auteur

Get notified of new articles from this auteur